Samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner

Innovasjon er viktig for vekst og suksess for ethvert selskap. En måte å fremme innovasjon på er ved å samarbeide med utdanningsinstitusjoner og studenter.

VRI Rogaland, et regionalt utviklingsprogram levert av Rogaland fylkeskommune i Norge, har lansert «Student til Låns». Et program som oppmuntrer til samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner, ved å la studenter skrive sin bachelor- eller masteroppgave som en del av et innovasjonsprosjekt i en bedrift.

Programmet gir en støttebeløp, med en minimumskrav om 50% egenfinansiering. Energy Innovation AS er blant selskapene som har nyttiggjort seg dette programmet, ved å motta støtte for å dekke 50% av kostnadene knyttet til et prosjekt som involverer en masterstudent som vil skrive sin avhandling i samarbeid med Energy Innovation.

Som partner i EU Horizon 2020-prosjektet ROBINSON, har det vært en spennende mulighet for oss å samarbeide med en masterstudent fra  Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven fokuserer på sosial aksept av en småskala vindturbin på Eigerøy, men også å fremme aksept for vindindustrien i landet. Forskningen tar sikte på å identifisere faktorer som påvirker offentlig oppfatning, hindringer og strategier for å fremme fornybar energi. Ved å samarbeide med masterstudenten Lene Marie Grure, søker vi nye perspektiver og innovative ideer for å drive positiv endring i vindenergiindustrien og bidra til en mer bærekraftig fremtid for landet vårt, gjennom intervjuer og dokumentanalyse.

Denne forskningen utført av Energy Innovation har som mål å forbedre våre tjenester i vindindustrien og støtte vellykket implementering av fremtidige fornybare energiinnsats. Resultatene fra denne studien vil gi verdifulle innsikter i lokale oppfatninger av vindkraft og eierskapsmekanismer.

Denne forskningen utført av Energy Innovation har som mål å forbedre våre tjenester i vindindustrien og støtte vellykket implementering av fremtidige fornybare energiinnsats. Resultatene fra denne studien vil gi verdifulle innsikter i lokale oppfatninger av vindkraft og eierskapsmekanismer.

«Student til Låns»-programmet har vært en fantastisk initiativ som fremmer innovasjon og samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Vi ser frem til den positive innvirkningen dette programmet vil ha på bedrifter og utdanningsinstitusjoner.