VRI Rogaland oppmuntrer til innovasjon ved å koble bedrifter med studenter.

Picture: Energy Innovation Training, Edcuation and R&D centre for on- and offshore wind and green tech – in Egersund, South West Norway.

Samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner

Innovasjon er viktig for vekst og suksess for ethvert selskap. En måte å fremme innovasjon på er ved å samarbeide med utdanningsinstitusjoner og studenter.

VRI Rogaland, et regionalt utviklingsprogram levert av Rogaland fylkeskommune i Norge, har lansert «Student til Låns». Et program som oppmuntrer til samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner, ved å la studenter skrive sin bachelor- eller masteroppgave som en del av et innovasjonsprosjekt i en bedrift.

Programmet gir en støttebeløp, med en minimumskrav om 50% egenfinansiering. Energy Innovation AS er blant selskapene som har nyttiggjort seg dette programmet, ved å motta støtte for å dekke 50% av kostnadene knyttet til et prosjekt som involverer en masterstudent som vil skrive sin avhandling i samarbeid med Energy Innovation.

Som partner i EU Horizon 2020-prosjektet ROBINSON, har det vært en spennende mulighet for oss å samarbeide med en masterstudent fra  Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven fokuserer på sosial aksept av en småskala vindturbin på Eigerøy, men også å fremme aksept for vindindustrien i landet. Forskningen tar sikte på å identifisere faktorer som påvirker offentlig oppfatning, hindringer og strategier for å fremme fornybar energi. Ved å samarbeide med masterstudenten Lene Marie Grure, søker vi nye perspektiver og innovative ideer for å drive positiv endring i vindenergiindustrien og bidra til en mer bærekraftig fremtid for landet vårt, gjennom intervjuer og dokumentanalyse.

Denne forskningen utført av Energy Innovation har som mål å forbedre våre tjenester i vindindustrien og støtte vellykket implementering av fremtidige fornybare energiinnsats. Resultatene fra denne studien vil gi verdifulle innsikter i lokale oppfatninger av vindkraft og eierskapsmekanismer.

Denne forskningen utført av Energy Innovation har som mål å forbedre våre tjenester i vindindustrien og støtte vellykket implementering av fremtidige fornybare energiinnsats. Resultatene fra denne studien vil gi verdifulle innsikter i lokale oppfatninger av vindkraft og eierskapsmekanismer.

«Student til Låns»-programmet har vært en fantastisk initiativ som fremmer innovasjon og samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Vi ser frem til den positive innvirkningen dette programmet vil ha på bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

More news from Energy Innovation

Go to news archive