Vi søker instruktør innen arbeid i høyden, tilkomstteknikk, HMS.

Energy Innovation i Egersund vokser – og satser globalt. Vi søker etter personell som vil jobbe med trening, utdanning og utvikling innen land- og havvind og miljøteknologi, både for det norske og globale markedet.

For å styrke og videreutvikle sikkerhetsopplæringen så søker vi instruktør(-er) med relevant erfaring og kompetanse innen arbeid i høyden og/eller tilkomstteknikk. Erfaring med førstehjelp, brann og redning er en fordel. Erfaring som instruktør er ønskelig, men ikke et krav. Gode muntlige og skriftlige ferdigheter både i engelsk og skandinavisk (norsk/svensk eller dansk) er nødvendig.

Solide industrielle eiere med base i Rogaland

Energy Innovation er nå eid av NorSea Group / Wilhelmsen og IKM Group. Konsernsjefene John Stangeland i NorSea, og Ståle Kyllingstad i IKM sier oppkjøpet vil befeste og utvikle begge konsernenes ambisjoner innen havvind: «Når havvind bygges ut på norsk sokkel for fullt trengs betydelig kompetanse og kapasitet for å sikre verdiskapning i Norge i alle faser, fra planlegging og utbygging og langsiktig drift av anleggene. Framtidsperspektivet for vindkraft i Europa innebærer titusenvis av arbeidsplasser for operatører og vindteknikere og stor etterspørsel etter fagfolk innen mekaniske fag og elektro. Der skal vi spille en rolle», sier Kyllingstad og Stangeland.

Gjennom Egersund Energy Hub har Energy Innovation etablert det fremste senteret i Norge, og et av de fremste sentre i verden innen trening, utdanning, FoU og forretningsutvikling innen land-, havvind og miljøteknologi.

Bredt tilbud av GWO sikkerhetskurs og tekniske kurs og utdanninger

Energy Innovation tilbyr sikkerhetskurs og tekniske utdanninger innen Global Wind Organisation (GWO) sin standard som er nødvendig for å kunne jobbe i vindkraftverk, enten på land eller til havs. Som eneste senter i Norge tilbyr vi vindteknikerutdanning, og sammen med Fagskolen Rogaland som nå har etablert seg i Egersund Energy Hub utvikler vi nå nye utdanninger både til bruk i Norge og internasjonalt. Fra vinteren 23/24 starter vi også opp kursvirksomhet i tilkomstteknikk gjennom et samarbeid med IKM Solidtech.

Energy Innovation tilbyr også skreddersydde kurs, øvelser og konsulenttjenester for energisektoren, og leder og deltar i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekt gjennom tett samarbeid med industri, forskningsinstitutt og universitet i inn- og utland.

Global franchise

Vi har utviklet en global franchise for leveranse av GWO sertifisering og utdanning av vindteknikere. Det første senteret er allerede i drift i New York. Det neste vil settes i drif i New Orleans vinteren 23/24. I løpet av våren 24 vil ytterligere et senter være etablert i Gdynia, Polen. Det er signert kontrakter for etablering i ytterligere land.

Vi ser nå etter personell som vil være med på videreutviklingen av Energy Innovation, og som er sterkt motivert for oppgaven med å bygge nødvendig kompetanse for gjennomføring av det grønne skiftet. Gode muligheter for både personlig og profesjonell utvikling.

Arbeidssted: I nye lokaler i et svært attraktivt, ungt internasjonalt miljø i Egersund Energy Hub, Langholmveien 6, 4373 Egersund. Det vil måtte påregnes en del reisevirksomhet, både innenlands og utenlands.

Konkurransedyktige betingelser.

Søknadsfrist – forløpende, senest 15. oktober.

=> KLIKK HER FOR Å SENDE INN SØKNAD

www.energyinnovatioglobal.com

For spørsmål om stilling ta kontakt med Training Director Steven Kjørmo:

steven@energyinnovation.no / M: +47 957 94 735.