«Styrker det norsk-polske samarbeidet for å bygge en bærekraftig arbeidsstyrke for vindsektoren»

I et innovativt trinn, har Energy Innovation  inngått en betydelig partnerskapsavtale med Inter Marine Group fra Polen for å utvide sin innflytelse som franchisepartner for Energy Innovation Global i Polen.

Avtalen ble signert den 22. september under en seremoni som ble arrangert av Norwegian Energy Partners (NORWEP) og DNV ved DNV-hovedkvarteret i Gdynia. Også, dette arrangementet samlet en rekke respekterte selskaper fra både Norge og Polen. I tillegg, ble det innledet av Norges æreskonsul, Weronika Haustein.

Dette partnerskapet har som hovedmål å etablere tre avanserte trenings- og utdanningssentre for Global Wind Organisation (GWO) i Polen. Samtidig som det vil inkludere fasiliteter for utdanning innen vindteknologi. Det første senteret vil være basert på et samarbeid med Gdynia Maritime University som for øvrig vil ligge på deres campus.

Dette initiativet er ikke begrenset til GWO-trening alene. Det inkluderer også en helhetlig tilnærming til utdanning innen vindteknologi og utvikling av arbeidsstyrken, som et resultat av vil vise en forpliktelse til å fremme vekst og kvalitet innenfor vindenergisektoren, både i Polen, Norge og globalt.

«Inter Marine Group: 33+ Års Lederskap i Innovasjon og Kvalifisert Maritim Arbeidskraft»

Inter Marine Group er en anerkjent aktør innen implementering av innovative forretningsløsninger. Maritime sektorer, inkludert shippingtjenester, offshore-operasjoner, arbeidsformidling, logistikk og internasjonal handel beskriver dem. Med over 33 års erfaring har de etablert seg som en ledende leverandør av kvalifisert arbeidskraft til det internasjonale skipsfartsmarkedet. Deres fokus på kvalitet, kompetanse og skreddersydde løsninger har gjort dem til en pålitelig partner for kunder over hele verden.

I en nylig oppdatering på LinkedIn har Inter Marine Group besvart spørsmålet:

<<< Hva er våre felles planer og mål? >>>

«Gjennom dette samarbeidet planlegger vi å etablere tre opplærings- og utdanningssentre for Global Wind Organization (GWO) i vårt land. Det er allerede kjent at det første av disse sentrene vil bli etablert på campusen til Gdynia Maritime University.

I tillegg til GWO-opplæring vil samarbeidet også inkludere utdanning innen vindteknologi og støtte til utviklingen av spesialister dedikert til industrien. På lang sikt er målet å bygge en kompetent arbeidsstyrke for vindenergisektoren. Både til havs og på land, ikke bare i våre land, men også rundt om i verden.

Vi håper at denne initiativet vil bidra til et varig og fruktbart polsk-norsk partnerskap. Vi ser frem til å jobbe sammen om et så viktig prosjekt!»

Dette ambisiøse initiativet signaliserer Inter Marine Groups forpliktelse til å utvikle kompetansen og talentene som trengs for å møte de stadig økende behovene i vindenergisektoren. Gjennom samarbeidet med Gdynia Maritime University og andre nøkkelpartnere, vil de spille en viktig rolle i å styrke bransjen ikke bare nasjonalt, men også på verdensbasis.