View above picture in full scale

Energy Innovation vokser og har behov for å styrke organisasjonen med to instruktørstillinger:

  1. Vindtekniker / energioperatør / elektromekaniker / skipselektriker el. ingeniør el. lignende.
  2. Tilkomsttekniker / bladtekniker


Vær med på videreutviklingen!

For begge stillingene søker vi etter personer som ønsker å være med å videreutvikle Energy Innovation som instruktører, med mulighet for å delta i utviklingsarbeid gjennom EU-prosjekter, forsknings- og innovasjonsprosjekt, franchise og utforming av nye kurs og utdanninger innen vindkraft, on- og offshore.
Stillingene vil også innebære opplæring av instruktører i andre land, både i USA og i Europa gjennom vår franchise. Noe reiseaktivitet må påregnes. Fordel med pedagogisk erfaring.

Gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Fordel med norsk eller annet skandinavisk språk.

Global franchise!

Energy Innovation har etablert en global franchise med sertifiserte sentre så langt i New York og i Gdynia i Polen. I løpet av april 2024 vil også Nunez Community College i New Orleans være sertifisert som et Energy Innovation Global Training & Education Centre.

Verdensledende GWO treningssenter for vindindustrien!

Energy Innovation tilbyr et bredt utvalg av GWO-sertifiseringer, både HMS og tekniske kurs. Og vi tilbyr også et eget program for utdanning av vindteknikere (entry level service technicians). I tillegg gjennomfører vi beredskaps- og krisehåndteringsøvelser i vindkraftverk både on- og offshore. Sammen med IKM Solidtech tilbyr vi nå sertifisering i tilkomstteknikk (NS 9600) i senteret vårt i Egersund.

Solide norske eiere!

Energy Innovation har solide norske eiere gjennom NorSea Group og IKM Gruppen. NorSea Group og Energy Innovation er samarbeidspartnere med Ventyr, konsortiet med ParkWind i førersetet som skal bygge den første store havvindparken i Norge med 1,5 GW i Sørlige Nordsjø II.

Stimulerende arbeidsmiljø!

Arbeidssted i moderne lokaler i et sterkt fagmiljø innen vindkraft i Egersund Energy Hub, ca. en times kjøretur sør for Stavanger Lufthavn Sola, med gode internasjonale flyforbindelser.

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, og gode muligheter for karriereutvikling.

Attraktiv region i flotte omgivelser!

Egersundsregionen er en attraktiv region å bosette seg i. Fordelaktige boutgifter med relativt lave hus- / leilighetspriser, og en trygg plass å vokse opp for barn og unge. Svært flotte naturområder både langs kyst, i hei og fjell.

Åpen søknadsfrist. Tilsettingstidspunkt etter nærmere avtale.

Send søknad med CV til fem@energyinnovation.no. Skriv SØKNAD i emnefeltet.

Spørsmål om stillingene kan rettes til CEO Frank Emil Moen, tlf. + 47 915 917 14, eller director of training Steven Kjørmo, tlf. + 47 957 94 735.

Les mer om Energy Innovation på www.energyinnovationglobal.com.