Realistisk GWO-opplæring ute i vindparkene!

Vindkraft er en raskt voksende sektor i energibransjen, og det er viktig å trygge sikkerheten til de som jobber i vindparker. For å oppnå dette, tilbyr vi nå GWO-sertifisering «on site» / ute i de enkelte vindparkene.

GWO står for Global Wind Organisation, og organisasjonen utvikler standarder for opplæring og sertifisering av personell som arbeider i vindindustrien. GWO-sertifiseringen er en standardisert opplæringsprosess som sikrer at personell som jobber i vindparker har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å jobbe trygt og effektivt i ulike arbeidssituasjoner.

Vi har tatt GWO-sertifiseringen et steg videre ved å tilby opplæringen på stedet ute i vindparkene. Dette gir vindparkoperatører muligheten til å spare tid og penger ved at vi kommer ut til vindparken med våre instruktører, og gjennomfører opplæringen på stedet. Dette reduserer behovet for å sende personell til kurssenter og reduserer kostnadene og tiden det tar å få opplæringen gjennomført. Dette egner seg særlig godt til gjennomføring av GWO Advanced Rescue, og til GWO Basic Safety Refresh.

Vi anbefaler likevel at førstegangs opplæring av GWO Basic Safety-modulene gjennomføres skjer på senteret vårt i Egersund. Her er vi svært godt utstyrt for den grunnleggende opplæringen, gjennom blant annet et spesialdesignet, 30 meter høyt treningstårn.


Vår opplæringsprosess fokuserer på realistisk opplæring, hvor deltakerne vil få praktisk erfaring med å utføre arbeid i en vindpark. Vi gjennomfører opplæringen på stedet i vindparken, og fokuserer på å gi deltakerne opplæring som er relevant for den spesifikke vindparken. Dette gir deltakerne en bedre forståelse av arbeidsmiljøet og de potensielle risikoene som er knyttet til å jobbe i en vindpark.

I tillegg til ordinær GWO-sertifisering, gjerne direkte tilknyttet GWO-sertifiseringen som gjennomføres ute i vindparkene, så  tilbyr vi skreddersydde øvelser i kriseberedskap, ulykkesberedskap og miljøberedskap. Vi tilbyr også koordinering av redningsøvelser sammen med SAR-tjenesten, luftambulanse, ambulanse, politi og brann & redning.

#GWO #BasicSafetyTraining #AdvancedRescueTraining #VindPark #VindTekniker #VindKraft #EnergyInnovation