Tilbakemeldinger fra deltagere

Tilbakemeldinger fra kursdeltagere i 2023:

QuestionScore 1-6
Hvordan var kvaliteten på instruktøren?5,8
Hvordan vil du vurdere lokaler og utstyr?5,7
Hvordan vil du vurdere kvaliteten på lunsjen?5
Er du fornøyd med fordelingen på teori og praksis?5,7
Hvordan vil du vurdere kurstilbudet sett under ett?5,7