Samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner Innovasjon er viktig for vekst og suksess for ethvert selskap. En måte å fremme innovasjon på er ved å samarbeide med utdanningsinstitusjoner og studenter. VRI Rogaland, et regionalt utviklingsprogram levert av...