Vi har tatt GWO-sertifiseringen et steg videre ved å tilby opplæringen «on site» – på stedet i vindparkene.