T-SHORE

Erasmus + Center of Vocational Exellence

Tekniske ferdigheter for harmonisert offshore fornybar energi

Energy Innovation