Energy Innovation

3 måneders servicetekniker utdanning med fokus på mekanisk, elektrisk og hydraulikk. To kurs i året. Inkluderer sertifiseringer for GWO sikkerhetsopplæring og teknisk opplæring.