Energy Innovation

Redningsteknikker spesielt med tanke på evakuering av helikopter fra vindturbiner. Bruker urbane redningsteknikker. Skreddersydd etter kundens behov.