Energy Innovation

Dette kurset inneholder en halv dag nettbasert opplæring for både høy- og lavspenning. Den neste halve dagen er trening på stedet med fokus på HLR.