Energy Innovation

Målet med dette BST Sea Survival-kurset er, ved teoretisk og praktisk opplæring, å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å handle trygt og ta de riktige forebyggende tiltakene i alle aspekter av offshore-operasjoner fra land til installasjonsfartøy eller WTG og omvendt, både under normal drift og i nødstilfeller i et offshore vindenergimiljø.

Båt overføring er inkludert i dette kurset.