Energy Innovation

Målet med modulen er å gjøre kursdeltakerne i stand til å støtte og ta vare på andre som jobber i bransjen ved å ha kunnskapen, ferdighetene og holdningene til Enhanced First Aid. Etter fullført GWO EFA-kurs, vil deltakerne være i stand til å administrere trygge, effektive og umiddelbare livreddende og forbedrede førstehjelpstiltak for å redde liv og gi assistanse i avsidesliggende områder ved hjelp av avansert nødutstyr og medisinsk telekonsultasjon.