Alle som skal jobbe i vindparker for kortere eller lengre tid vil som hovedregel bli pålagt nødvendig GWO-sertifisering.

For onshore vind, kreves det «Basic Safety Training Onshore» som består av:

  • Working at heights
  • First Aid
  • Fire Awareness
  • Manual Handling

Disse kursene går over fire 4 dager eller online + 2 dager oppmøte*.

For Offshore vind, kreves «Basic Safety Training Offshore» som er identisk med BST Onshore pluss ett-dagskurset GWO Sea Survival (som forøvrig inkluderer boat transfer).

Alle disse GWO-kursene krever resertifisering annethvert år.

Energy Innovation tilbyr GWO-kurs og utdanning av vindteknikere i treningsenteret i Egersund Energy Hub. Vi tilbyr også kursgjennomføring ute i vindparker, eller i havner / på utbyggingssiter for offshore vind, både i Norge og i andre land.

*Fra mars 2023 tilbyr vi deler av BST-(Basic Safety)-kursene online. Vi har utviklet disse kursene gjennom spillteknologi i samarbeid med det norske selskapet FIDL. Dette vil redusere lengden på fysisk oppmøte på kursene, og spare tid / overnatting.

I tillegg tilbyr vi en rekke kurs for byggebransjen og for andre bransjer. Vi kan også tilby skreddersydde kurs på forespørsel. Se kurskalenderen.

Vi tilbyr også utleie av treningsfasiliteter for bedriftsintern trening/øvelser. Ta kontakt hvis dette er av interesse.

Oppgitte pris på kursene inkluderer varm lunsj (gjelder ikke for halvdagskurs), og det gis rabatt på hotellovernatting gjennom samarbeid med Grand Hotel Egersund.

GWO Basic Safety Training Onshore

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

 

GWO Basic Safety Training Offshore

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

 

GWO Basic Safety Training Onshore Refresh

GWO Basic Safety Training Offshore Refresh

GWO Basic Technical Training

Grunnleggende teknisk opplæring

 

GWO First Aid

GWO Manual Handling

GWO Fire Awareness

GWO Sea Survival

Overlevelseskurs i sjø

 

GWO Advanced Rescue

GWO Enhanced First Aid

Avansert førstehjelp

 

GWO Blade Repair

GWO Training in Wind Farms

GWO Working at Heights

GWO Limited Access Wind Turbine

Vindturbin med begrenset tilgang