Hos Energy Innovation utdanner vi fagfolk til å møte kravene i vindindustrien.

For å jobbe langsiktig, eller for bare ett enkelt oppdrag i on- eller offshore vindparker, må du ha et gyldig GWO (Global Wind Organisation) sertifikat i Basic Safety Training (grunnleggende sikkerhetsopplæring). For onshore trenger du modulene Manuell håndtering, Brann bevissthet, Førstehjelp og Arbeider i høyden. For offshore må du legge til Sjø overlevelse. Sertifikatene er gyldige i to år. Opplæringen gjennomføres både på engelsk og norsk.

 

Hos Energy Innovation tilbyr vi også GWO avanserte HMS-moduler, samt GWO grunnleggende teknisk opplæring ( Basic Technical Training), GWO blad reparasjon samt et 3,5 måneders program for serviceteknikere på nybegynner nivå for O&M i on- og offshore vindparker. Videre er vi i en prosess sammen med Høgskolen i Rogaland med å utvikle utdanningsprogram for høyere yrkesutdanning for installasjon og O&M innen havvind.

Energy Innovation er en av få opplæringsleverandører som tilbyr mobil GWO-opplæring. Ta kontakt hvis du ønsker at våre instruktører skal gi GWO grunnleggende sikkerhetsopplæring eller avansert redningstrening i vindparkene. Vi tilbyr til og med skreddersydde øvelser i vindparker både for on- og offshore vind. Ta kontakt for mer informasjon.

GWO

Vi gjennomfører GWO (Global Wind Organisation) opplæring. Både for HMS, sikkerhet og tekniske kurs. Disse kursene er gyldige over hele verden.

HMS

Vi holder bransje spesifikke HMS-kurs. Enten jobber du i vindindustrien eller andre bransjer. Vi kan også skreddersy kurs.

Teknisk

Få opplæring i tekniske disipliner som elektrisk, mekanisk, hydraulikk, turbininstallasjon eller bladreparasjon.

Redning

Urbane redningsteknikker brukes i flere bransjer. Vi driver med videreutdanning for de fleste. Spør om kurs for din arbeidsplass.

Øvelser

Vi driver opplæring på stedet i vindparker. Vi lærer opp operatører, men også hele organisasjonen. Vi har et nært samarbeid med nødetatene.

Mange av ferdighetene som trengs i vindindustrien – både på land og til havs – finnes innen olje- og gassektoren.

Vi ser en mulighet for industriarbeidere til å gjøre overgangen til havvindmarkedet. Hos Energy Innovation tilbyr vi nødvendig opplæring og sertifiseringer for personer til å jobbe innenfor vindenergiindustrien og leverandør kjeden, og for å overføre fra andre bransjer og yrker.

Hos Energy Innovation tilbyr vi kurs med et bredt spekter av emner for fagfolk på alle nivåer. Hva er dine behov akkurat nå? Ta en titt på kursmenyen vår.