Center of Excellence

EGERSUND – NORGE – GLOBALT

GWO opplæring, utdanning, FoU, forretningsutvikling innen on- og offshore vind og miljøteknologi.

Vi søker etter nye medarbeidere – sjekk utlysningene:
=> Senior Technician / Instructor / Engineer
=> GWO HSE Instructor – First Aid / Working at Hights

Egersund Energy Hub

Energy Innovation er lokalisert med hovedkontor i Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund, ca. 65 minutters kjøretur fra Stavanger lufthavn Sola. Energy Innovation er initiativtaker, og har utviklet Egersund Energy Hub i tett samarbeid med eierne av området, Bertelsen & Garpestad og Seabrokers.

Energy Innovation i Egersund har Europas bredeste tilbud av GWO-kurs, sertifseringer og utdanninger for on- og offshore vind i Europa samlet på ett sted! Vi tilbyr også GWO sertifisering ute i vindparker og i havner. Se våre kurstilbud =>

GWO
HMS

Energy Innovation tilbyr en rekke spesifikke kurs og utdanninger som er nødvendig for å håndtere morgendagens energiteknologi, særlig innen on- og offshore vindkraft. Vi initierer og koordinerer forskning og utviklingsprosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2023 lanserer vi en global franchise for GWO sertifisering; den globale industristandaren for HMS og tekniske disipliner innen land- og havvind. I tillegg tilbyr vi vindteknikerutdanninger av ulik innretning og lengde. Første senter sertifiseres i New York allerede i første kvartal, mens et annet senter sertifiseres i New Orleans i fjerde kvartal 2023, i tett samarbeid med partnere i USA. Flere tilsvarende initiativ er igangsatt både i Europa og i Asia.  

FORDI VI TRENGER Å:

•  være utdannet på så mange måter

•  utvikle fremtidige ferdigheter og ideer, gjennom samarbeid

•  innovere for fremtiden

Energiomstillingen – hvordan takler vi den?

Ved å utnytte vår industrielle erfaring og kunnskap om utdanning, sertifisering, forskning og utvikling kan vi levere tjenester av høy kvalitet i tett samarbeid med våre kunder, partnere og interessenter.

Gjennom Egersund Energy Hub har vi etablert et knutepunkt for fornybar energi og miljøteknologi, forskning, kompetanseutvikling og samarbeid – på tvers av virksomheter, både lokalt og globalt.

Det handler om å ta det bredere, globale perspektivet: Hvordan kan vi ivareta morgendagens, planetens og fremtidige generasjoners energibehov med lavest mulig utslipp? Utfordringene er store. Likevel, mer interessant enn noen gang – et veiskille av muligheter og spørsmål, og bare én måte å finne løsningene på: Gjennom samarbeid!

Velkommen til Egersund Energy Hub i Egersund – vi vil gjerne diskutere mulighetene med deg og din bedrift.

Energy Innovation er opptatt av å ta miljø- og klimautfordringene på største alvor. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn.

Frank Emil Moen, CEO Energy Innovation

Thor Inge Throndsen

«I tillegg til at vi benytter GWO kurstilbudet, så har Energy Innovation skreddersydd et spesialkurs for vår organisasjon. Vi opplever Energy Innovation som en solid leverandør for oss når det gjelder trening og kurs.»

Thor Inge Throndsen

Leder for sikkerhet og bærekraft, Equinor ASA